Zgłoś awarię

Ram – serwis
Adres na jaki należy wysłać dysk wraz z formularzem, do wykonania bezpłatnej analizy uszkodzenia
LABORATORIUM ODZYSKIWANIA DANYCH
Osiedle Na Murawie 13B/4
61-655 Poznań
Mobile: 692 106 189 czynny 24/h
Tel: 608 160 108

Proszę wypełnić formularz zgłoszenia i na wskazany adres maila zostanie wysłana wersja w pdf-ie. Podpisany formularz proszę wysłać wraz z dyskiem do przeprowadzenia weryfikacji uszkodzenia.
* koniecznie proszę wypełnić te dane
W przypadku problemów z wysłaniem formularza proszę pobrać wersję PDF

Zamówienie wykonania ekspertyzy uszkodzenia nośnika danych  taknie


  Lista katalogów oraz plików do odzyskania (wg priorytetów)*:


  Tryb normalny bezpłatnyNośnik po upadku 120 złInspekcja głowic i powierzchni magnetycznej 120 złDiagnoza dysków SSD 120 złTryb przyśpieszony 350 złTryb ekspresowy 550 złDysk otwarty w innej firmie DR - 500 zł


  taknie


  taknie


  PendriveDyskInny

  Formularz ten stanowi wstępną umowę odzyskiwania danych zawartą pomiędzy Zamawiającym a firmą RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych, w którym firma RAM-SERWIS zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych. Zobowiązanie wynikające z niniejszego zlecenia jest dla Zleceniobiorcy zobowiązaniem starannego działania a nie zobowiązaniem skutku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z nim następstwa oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika. Równocześnie firma RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych, zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
  Wypełniony formularz jest zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiącym podstawę do obciążenia zamawiającego jej kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nośniku tylko w celu ich odzyskiwania oraz oświadczam, iż nie są one własnością firmy RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych, a tym samym nie jest ona podmiotem żadnych praw rzeczowych dotyczących tych danych.
  Oświadczam, że znana mi jest procedura odzyskiwania danych, regulamin i sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy RAM-SERWIS. Nieodebranie urządzeń po jakiejkolwiek usłudze w terminie 1-ego miesiąca od daty analizy powoduje jego przejście na własność firmy.

  Oświadczenie VAT

  Oświadczam, że firma nie/posiadająca numer NIP nie/jest płatnikiem podatku VAT i na mocy obowiązujących przepisów jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniam firmę RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.