Polityka prywatności

Polityka prywatności

W naszej firmie przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszych usług (Odzyskiwanie Danych, Serwis sprzętu komputerowego). Na życzenie wydajemy naszym Klientom „Klauzulę poufności danych„. Zawiera on potwierdzenie ochrony danych Klienta oraz informacje o procesie diagnozowania, odzyskiwania i przechowywania danych. Odzyskane dane przechowywane są przez okres 7 dni w archiwum firmy Ram-serwis Odzyskiwanie Danych. Po tym terminie są one trwale usuwane.

Nasi pracownicy mają wgląd do danych znajdujących się na nośnikach danych klientów tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu diagnozowania i odzyskiwania danych. Wszelkie operacje na danych przeprowadzane są zgodnie z wewnetrzymi procedurami oraz są ściśle kontrolowane.

Dane osobowe naszych Klientów przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dla użytkowników naszej strony internetowej.

RAM-SERWIS nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu.
RAM-SERWIS nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone oraz zaszyfrowane i dostępne tylko redakcji.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem firmy RAM-SERWIS.

Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia RAM-SERWIS danych osobowych użytkownika.

Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.
Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”.
Cookie jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer RAM-SERWIS na komputerze użytkownika.
Tę informację serwer firmy RAM-SERWIS. może odczytać w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Serwisu jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych prowadzi portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów.

Serwis ma za zadanie ułatwić Klientom RAM-SERWIS uzyskiwanie informacji o usługach Odzyskiwania Danych. Zadaniem Serwisu jest również udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o RAM-SERWIS, naszych produktach oraz o możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiedniej oferty lub odzyskaniu danych. Korzystanie z Serwisu w powyższych celach odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem.

Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez RAM-SERWIS na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej.

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością RAM-SERWIS. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do RAM-SERWIS. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody RAM-SERWIS.

Prawa do innych stron.

RAM-SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez RAM-SERWIS. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności.

RAM-SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. RAM-SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
RAM-SERWIS zapewniają realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się biurem obsługi klienta RAM-SERWIS.

Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.