Procedura odzyskiwania danych

Pod pojęciem bezpłatna diagnoza w trybie standardowy należy rozumieć wykonanie weryfikacji rodzaju uszkodzenia dysku czyli ocenę jego stanu technicznego. Określimy czy uszkodzenie jest wynikiem awarii logicznej dysku, elektroniki PCB czy mechaniki.
Bezpłatna diagnoza nie zobowiązuje do zamówienia usługi odzyskiwania danych.
Bezpłatna diagnoza czyli weryfikacja rodzaju uszkodzenia nośnika danych jesteśmy w stanie wykonać ją w 15-20 minut.
Jeżeli potrzebujesz szybkiej pełnej diagnozy uszkodzenia nośnika danych i odzyskania danych możesz skorzystać z trybu przyspieszonego lub z trybu ekspresowego.
Jesteśmy obecnie jedyna w Polsce firmą która wykonuje zupełnie bezpłatnie weryfikację dysku! 

Bezpłatna analiza uszkodzenia wszystkich typów i modeli dysków twardych HDD 1,0, 1,8, 2,5, 3,5 cala: USB, SSD, PATA, SATA, ZIF, SCSI, SAS
Posiadamy najnowsze urządzenia i technologie dzięki którym możemy odzyskać pliki ze wszystkich typów dysków twardych oraz z każdego rodzaju uszkodzenia nośnika danych.